Kinderviering en de Filippijnen Kinderviering en de Filippijnen
Sinds 1978 doet de kinderviering (toen nog zondagsschool) van De Ark via Stichting Wereldkinderen mee aan het sponsoren van een kind. Eerst Nathaniel, een jongen in India, later Viaja M. En de laatste 20 (?)  jaar via een groepssponsoring van een tehuis op de Filippijnen. De collecte tijdens de kinderviering was altijd bestemd voor dat tehuis. Voor € 36,30 per kwartaal krijgt een kind daar onderwijs en elke dag een goede maaltijd. Basisonderwijs en een paar jaar een beroepsopleiding.
Eind vorig jaar kregen wij bericht dat het op de Filippijnen zo goed gaat met het kindertehuis en de school, dat men op eigen benen verder gaat. Wereldkinderen trekt zich langzaam terug.
Omdat het aantal kinderen van onze Kinderviering in de loop der jaren steeds kleiner werd, was het ook steeds moeilijker om het benodigde geld bijeen te krijgen. Regelmatig is de MWD bijgesprongen om aan onze de financiële verplichtingen te kunnen voldoen.
Daarom is besloten om te stoppen met de sponsoring. Natuurlijk zal er tijdens de Kinderviering nog gecollecteerd worden voor St. Wereldkinderen, maar we hebben geen vaste verplichtingen meer. Het geld zal naar de algemene kas gaan van Wereldkinderen. Zie www.wereldkinderen.nl
Bijna 40 jaar hebben de kinderen van De Ark zich ingezet. Nathaniel zal nu een man zijn van 45 en Viaja een vrouw van 35. Wie weet wat er van hen is geworden. In elk geval hebben we er aan mogen bijdragen dat zij en anderen een goede start hebben kunnen maken. We hopen dat er nog veel kinderen in de ontwikkelingslanden ook een goede start kunnen krijgen.
En de kinderen (ook uit het verleden) van De Ark allen hartelijk bedankt.
Namens St. Wereldkinderen,
Bob Flobbe
terug