Lectoren gevraagd Lectoren gevraagd
In de Taakgroep Vieren en Vormen is gesproken over het weer invoeren van Lectoren (lezers) voor één van de lezingen. Het is de bedoeling om vanaf 1 januari weer gebruik te gaan maken van lectoren.  Mocht u ook willen meewerken als Lector, dan kunt u zich hiervoor aanmelden bij de secretaris van de Taakgroep, Petra de Jong (mailadres: pmdejong74@hotmail.com)
terug