Middag- en avondgebed in het stiltecentrum van de Kruiskerk Middag- en avondgebed in het stiltecentrum van de Kruiskerk
De afgelopen zomer was het stiltecentrum, behalve op zondag, elke dag geopend. Eigen gemeenteleden maar ook toeristen overal vandaan hebben hier gebruik van gemaakt en sommigen van hen hebben ook in het gastenboek over hun bezoek geschreven. Het stiltecentrum blijft open tot en met 11 september.
Hierna hervatten wij het middag- en avondgebed op de manier waarop wij daar vorig jaar mee begonnen zijn. We volgen een korte liturgie van Woord en gebed waarin ruimte is voor de stilte en het branden van een kaarsje. U bent vrij om te komen en hoeft zich hiervoor dus niet van De ene week is er een middaggebed op dinsdagmiddag van 13.00-13.30 uur en de andere week een avondgebed op donderdagavond van 19.00-19.30 uur.
Wij beginnen op dinsdag 14 september om 13.00 uur
Vervolgens op donderdag 23 september om 19.00 uur
Daarna: 28 september; 7 oktober; 12 oktober; 21 oktober; 26 oktober; 4 november enz.
De eerstkomende datum wordt ook steeds in de zondagsbrief vermeld.
Weet je welkom!
Namens de voorgangers van het middag/avondgebed: Wies Veling, Piet Lanting, pastor Eelkje de Vries, Tjerk de Vries, ds. Marja de Jager.
terug