Moldaviƫ Moldaviƫ


Als je in Moldavië in het centrum van de hoofdstad Chisinau bent, zou je abusievelijk kunnen denken dat het wel meevalt met de armoede. Er is duidelijk een kleine, maar puissant rijke groep mensen die zich met corruptie ook rijk houdt en rondrijdt in dure auto’s. Daarnaast is er een kleine middenklasse en dan echt heel veel mensen met inkomens waar ze niet van kunnen rondkomen.

En het verandert niet. Daarom trekken veel mensen weg, naar andere landen op zoek naar inkomen en toekomst. In de dorpen is niets te doen, er is geen werk, en als er al werk is, verdienen mensen veel te weinig om van te leven. Het voelt uitzichtloos. Dus besluiten heel veel van hen om te vertrekken op zoek naar inkomen en een toekomst.

Iets anders is dat niemand het gevoel heeft ook maar iets aan de situatie te kunnen veranderen. Het is zoals het is en al lijkt het volgens sommigen iets beter te worden,
er is een uitzichtloosheid die de trek naar andere landen in stand houdt.
Naar Italië, Spanje, Griekenland, Duitsland, Rusland, Oekraïne enzovoort.
Het is niet zo dat iedereen zich alles maar laat welgevallen. Er was een demonstratie tegen de stank die als gevolg van vervuilde rivieren over de hoofdstad Chisinau trekt.
Een land met een geschiedenis, oorlogen gevolgd door het Sovjettijdperk, de chaos erna en de uitvloeisels daarvan nu. En net als in veel andere voormalige Sovjetstaten leidt dat een enorm drankprobleem, met alle gevolgen van dien: huiselijk geweld en verwaarloosde kinderen.

U kunt een bijdrage overmaken op het nieuwe bankrekeningnummer van de MWD ten name van:
 Diaconie Prot. Gem. te Delfzijl inz. Zending-Werelddiaconaat NL55RABO0373745303
o.v.v. MOLDAVIE waarvoor onze hartelijke dank.


 
terug