Moldaviƫ (dec.22) Moldaviƫ (dec.22)
Moldavië project

Het is hartverwarmend om te zien hoeveel bereidheid er is in heel Europa en ook in Nederland om Oekraïense vluchtelingen op te vangen. Tegelijkertijd maken Europese kerken zich zorgen dat er hier en daar incidenten zijn geweest van discriminatie van vluchtelingen die niet uit Oekraïne komen maar een andere etniciteit, religie of herkomstland hebben.
Datzelfde geldt soms voor vluchtelingen uit andere landen, zoals Afghanistan of Afrikaanse landen. In Nederland zien we hoe op dit moment de opvang van asielzoekers spaak loopt. Capaciteit die ruimhartig ter beschikking gesteld wordt voor Oekraïense vluchtelingen, komt niet zomaar beschikbaar voor mensen met een andere etnische achtergrond.
Tegelijkertijd is er ook een ander verhaal. Ibrahim uit Syrië vertelt hoe hij dagenlang doorbracht in de ijzige kou in een bos in Wit-Rusland. Voor hem bleef de deur naar Europa gesloten. Zijn welkom was honden, traangas en een hek. Geen warme koffie. Verhalen sijpelen door van Afrikaanse mensen in Oekraïne, net zo goed op de vlucht voor geweld, die als tweederangs vluchtelingen worden behandeld.

Eenzelfde dubbele houding naar mensen op de vlucht zien we ook in Nederland. Hartverwarmend dat velen klaar staan om Oekraïense burgers op de vlucht een warm welkom te geven. Tegelijkertijd kan Ter Apel de stroom ándere vluchtelingen niet aan en wachten 13.000 asielzoekers met een status op huisvesting. Een dubbele standaard?
Daarom roepen Europese kerken alle Europese landen op om iedereen de bescherming te bieden die dat nodig heeft, ongeacht huidskleur of religie.  Een centrale Bijbelse boodschap is immers: "Alles wat jullie hebben gedaan voor een van de geringsten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor Mij gedaan."
De oproep van Europese kerken werd door de scriba van de Protestantse Kerk in Nederland mee onderschreven en geldt ook ons eigen land.

In de adventsperiode schenken we aandacht aan vluchteling kinderen in Griekenland, 
een Kinderen in de Knel project van KerkinActie waar u tijdens de kerkdienst en in de zondagsbrief meer over hoort.

Verantwoordelijkheid nemen door Youth for Christ
Micha, de plaatselijke dominee, is een geanimeerd verteller met pretogen en een tomeloze energie. Hij ziet er niet uit als een stereotype priester, eerder als een grote kwajongen. Maar wel een met een enorme missie die geen nee accepteert als hij om hulp vraagt voor zijn grote passie: dit kindercentrum, een van de 35 van Youth for Christ in Moldavië. Die passie was er niet zomaar: “Ik hield helemaal niet van kinderen,” vertelt hij met een lach als wij hem ongelovig aankijken, “ maar God bracht dit op mijn weg. Ik moest wel”.
En dus zocht hij kinderen op, wierf vrijwilligers en kreeg hij voor elkaar dat er een gebouw kwam. Een plek waar kinderen kunnen vinden wat ze keihard nodig hebben. Eten, liefde, hulp bij huiswerk, mensen om mee te praten en samen hun weg mee te vinden, sport, spel, theater. Alles om ze uit de doorgaande spiraal van armoede en “het wordt toch nooit beter” te trekken.

U kunt een bijdrage overmaken op het bankrekeningnummer van de MWD ten name van:
Diaconie Prot. Gem. te Delfzijl inz. Zending-Werelddiaconaat NL55RABO0373745303
o.v.v. MOLDAVIE waarvoor onze hartelijke dank.

 
Evangelisatie

Uit de evangelisatie-gelden wordt zoals ieder jaar een donatie gegeven aan de Stichting Kerken Delfzijl  in actie voor de kerstpakketten en in de kerstpakketten wordt in 2022 het magazine Petrus meegegeven.


 
terug