Moldaviƫ Moldaviƫ
I

Moldavië  Het thema van KerkinActie in deze 40 dagentijd is “Uit liefde voor jou”                       Zo zetten de partners van KerkinActie in Moldavië zich zoveel mogelijk in om de vluchtelingen uit Oekraïne hulp te bieden. Op het logo voor Moldavië  nu we het derde jaar ingaan met ons project voor Moldavië willen we daar symbolisch een warme jas aan toevoegen als teken van onze bereidheid om nog weer een jaar een bijdrage te leveren. Want zonder de inspanningen van onze en de diverse kerkelijke gemeenten in ons land kan dit werk niet worden gedaan.

Kerkinactie heeft in veel landen in de wereld plaatselijke medewerkers uit het land zelf die meestal werken in een stichting of organisatie die daar ter plekke al langer actief zijn. In overleg met medewerkers wordt een bedrag vastgesteld die Kerkinactie aan deze organisaties kan besteden. Het hele jaar door zijn er collecte bestemmingen van Kerkinactie de wereld rond en de opgehaalde bedragen uit de diverse kerken in Nederland worden verzameld tot het afgesproken bedrag dat aan het project wordt besteed.  In plaats van steeds weer andere  bestemmingen heeft de MWD jaren geleden al besloten om ons korter of langer met een project bezig te houden, omdat er dan dieper op de omstandigheden van een land en zijn bewoners die hulp vragen ingegaan kan worden. Dat is nu voor het derde jaar in Moldavië, omdat de hulp in dit armste land van Europa nu met de oorlog in Oekraïne nog harder dan ooit nodig is en wij ons door de verhalen die we gehoord hebben van de vier verschillende organisaties een beetje verbonden voelen met de mensen in Moldavië.
Voor de incidentele collectes o.a. voor KinderenindeKnel  en noodhulp blijven we u informeren.

U kunt een bijdrage overmaken op het bankrekeningnummer van de MWD ten name van:
Diaconie Prot. Gem. te Delfzijl inz. Zending-Werelddiaconaat NL55RABO0373745303
o.v.v. MOLDAVIE waarvoor onze hartelijke dank.
 
terug