Moldaviƫ (okt 2022) Moldaviƫ (okt 2022)


Op uitnodiging van Kerk in Actie waren jongeren uit Moldavië eind juni op bezoek in Nederland.
Jongeren in Moldavië zien veel leeftijdsgenoten uit hun dorpen wegtrekken, naar het buitenland of de hoofdstad Chisinau. Ook Alexandra vertrekt het liefst naar het buitenland. "Daar heb je veel meer kansen op de arbeidsmarkt, in Moldavië heb ik geen toekomstperspectief," vertelt ze zichtbaar emotioneel. Ook Monica is somber: "Ik heb weinig hoop dat het goed komt. Het liefst ga ik ook weg, want ik wil dat mijn eventuele kinderen het beter hebben dan ikzelf."

Opdracht van God
Omdat jongeren en ouderen er vaak alleen voor staan in Moldavië, heeft Kerk in Actie samen met MCA en de kerken een groot diaconaal programma voor hen opgezet in het arme noorden van Moldavië. In dorpen rondom Edinet helpen jeugdgroepen van de kerken de ouderen in hun woonplaats met klusjes. Zo zijn jong en oud een beetje minder alleen. Pavel (18) doet mee in zijn dorp Parkova. "We helpen ouderen met het werk in huis, brengen ze water en hout voor de kachel, en maaltijden. Ook nemen we de was mee. Die wordt gewassen in de wasruimte van onze kerk, en we brengen de week erop de schone weer mee terug." Iedere jongere wordt aan een oudere gekoppeld. Zelf komt Pavel iedere week bij 3 dezelfde ouderen. Waarom hij dat doet? "Ik wil graag iets goeds doen voor mijn naasten. Dat zie ik als een opdracht van God, en het helpt me bij mijn persoonlijke ontwikkeling." Het dorpje van Pavel ligt niet ver van de grens met Oekraïne. De oorlogsdreiging laat hem niet koud. "We waren allemaal in shock toen de oorlog uitbrak, de angst was groot. Er kwamen ook vluchtelingen onze kant op die we hielpen met voedsel en onderdak. De meesten trekken vervolgens weer door, bijvoorbeeld naar Roemenië. Bij ons konden ze even tot rust komen."

Een praatje maken
Sergio's kerk helpt al 10 jaar de ouderen in zijn dorp Varatic. "We zorgen nu voor 15 families, maar proberen oog voor iedereen te hebben. Twee keer per maand koken we in de kerk en delen maaltijden uit." Ook hij merkt een leegloop van jongeren in zijn dorp. "We waren eerst met een groep van 50 jongeren, nu zijn er nog maar 25 die meedoen in het programma. Veel jongeren zijn naar de hoofdstad vertrokken voor studie of werk." De jeugdgroep van Sergio gaat altijd in tweetallen op pad, een meisje en een jongen. "Tijdens ons bezoek ruimen we ook veel tijd in voor een praatje. Ouderen hebben daar echt behoefte aan, merken we. Voor ons is het leuk, omdat ouderen vaak veel weten van de geschiedenis van ons dorp."

U kunt een bijdrage overmaken op het bankrekeningnummer van de MWD ten name van:
Diaconie Prot. Gem. te Delfzijl inz. Zending-Werelddiaconaat NL55RABO0373745303
o.v.v. MOLDAVIE waarvoor onze hartelijke dank.
 
 

 
terug