Moldaviƫ project Moldaviƫ project
Door de hoge werkloosheid en de armoede in Moldavië werkt een kwart van de bevolking in het buitenland. Ouderen en kinderen blijven alleen achter. Alleenstaande ouderen worden hard getroffen door de economische crisis, en kunnen niet rondkomen van hun kleine pensioen. Kinderen groeien op zonder of met weinig ouderlijk toezicht. 
De verspreiding van het coronavirus had een enorme impact op het werk van Bethania, partner van Kerk in Actie. Daar komt nu de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne nog bij. De christelijke organisatie helpt kwetsbare ouderen en kinderen. In hun dagcentra kunnen ze terecht voor huiswerkbegeleiding, een gezonde maaltijd of anderen ontmoeten. Een teamlid van Bethania vertelt: “De armoede in ons land wordt groter. Ouderen, mensen met een beperking en kinderen hebben hier het meest onder te lijden. Ook de angst wat buurman Rusland gaat doen heeft een grote invloed op de Moldaviërs. Onze hulp is harder nodig dan ooit. We vragen steeds om Gods leiding en willen Zijn liefde laten zien aan kwetsbare mensen en hoop en liefde doorgeven!”Van alle partners van KerkinActie in Moldavië die zich inzetten voor de opvang van gevluchte Oekraïners geven we in de 40 dagentijd elke week in de zondag brief een update van de situatie.
U kunt een bijdrage overmaken op het bankrekeningnummer van de MWD ten name van: Diaconie Prot. Gem. te Delfzijl inz. Zending-Werelddiaconaat
NL55RABO0373745303                 
o.v.v. MOLDAVIE waarvoor onze hartelijke dank.


 
terug