Moldavie Moldavie

Kinderen vinden een veilige plek bij Bethania
Door hoge werkloosheid en armoede, werkt ongeveer een kwart van de bevolking van Moldavië in het buitenland. Kinderen blijven dikwijls alleen achter, voelen zich eenzaam en verlaten en gaan regelmatig niet naar school. Bij het dagcentrum van Bethania, partner van Kerk in Actie, krijgen deze kwetsbare kinderen hulp. Kerk in Actie-medewerkster Elise Kant was in Moldavië en zag hoe kinderen er een liefdevolle en veilige plek vinden.
Gebrek aan spullen en etenWe zijn weer op bezoek bij Bethania, nu om te filmen. Simona´s moeder heeft haar dochter op haar paasbest aangekleed en ze geniet uitbundig van alle aandacht. Je zou bijna vergeten hoe schrijnend haar situatie is. Het huis waar de armoede vanaf straalt en vooral het gebrek aan spullen en eten in dat huis. Het is schoon, maar zeker nu ik het voor de tweede keer zie, voel je de armoede daar dwars doorheen.
Veilige plek
Die kinderen vinden bij Bethania een veilige plek. Wat een liefde en wat een vrolijkheid.  En wat moeten ze lachen als ze hun kerstkleren aan moeten, omdat die rare Nederlanders iets geks hebben bedacht. ´Jingle Bells´ zingen terwijl het buiten 30 graden is. Maar het klinkt als een klok.
“Ik heb het gevoel dat ik je al jaren ken,” zegt Rodica die samen met Igor Bethania bestiert als we bijna vertrekken. En dat heb ik ook. Moldavië heeft ondanks alle wonderlijke tegenstellingen, en zoveel dingen die ik niet in twee weken kan leren begrijpen, iets heel vertrouwds. Opnieuw het wonder van ergens komen, niemand kennen en dan mensen ontmoeten die een stukje van je hart gaan bewonen. Het wonder van het samen mens zijn, waar je ook woont. Ik word er blij en stil van. Elke keer opnieuw.

U kunt een bijdrage overmaken op het nieuwe bankrekeningnummer van de MWD
ten name van Diaconie Prot. Gem. te Delfzijl inz. Zending-Werelddiaconaat NL55RABO0373745303  o.v.v. MOLDAVIE waarvoor onze hartelijke dankIn de afgelopen maanden zijn er 33 Zendingskalenders verkocht en 24 pakjes kerstkaarten, waarvoor we u van harte bedanken.
Als we weer kunnen vergaderen zullen we een doel
 Per oktober 2021 zijn de bank rekening nummers van de
MWD gewijzigd in
Diaconie Prot. Gem. te Delfzijl inz. Zending-Wereld-
diaconaat NL55RABO0373 745 303         

Diaconie Protestantse Gemeente te Delfzijl inz.
Evangelisatie NL67RABO0373 745 281
Omdat we in verband met corona geen accept giro actie
voor Evangelisatie en Zending/Wereld-diaconaat hebben
gehouden missen we vooral inkomsten voor Evangelisatie
waaruit we met name de kerstpakketten voor de minima in
Delfzijl financieren.
Langs deze weg willen we een beroep op u doen om een
bijdrage op onze nieuwe rekening voor Evangelisatie. 
terug