Project India (Kinderen in de Knel) Project India (Kinderen in de Knel)
Doordat er geen diensten meer gehouden worden vanwege het coronavirus, missen we ook de collecte-opbrengsten voor ons project India.
Daarom hebben we u gevraagd om uw giften en de inhoud van de deeldoosjes over te maken op onze bankrekening: MWD Zending/Werelddiaconaat NL 87 ABNA 0488 276 721 o.v.v. thema Kinderen in de knel India. Natuurlijk kunt u ook doorsparen en de deeldoosjes bij de eerste keer dat we weer dienst met ons allen hebben, inleveren.
Inmiddels hebben wij voor de deeldoosjes inmiddels € 440 mogen ontvangen en ook een gift van € 500 waarvoor onze hartelijke dank.

Graag vertellen we u deze keer wat meer over de  kindertelefoon. SAVE, waarmee Kerk in Actie samenwerkt in India is een van de deelnemers van de landelijke kindertelefoon.De kindertelefoon redde 13-jarige Laxmi
In de Indiase media wordt geregeld aandacht besteed aan deze hulplijn. Het kind belt zelf of buren, een onderwijzer of familie. Als een kind hulp nodig heeft, gaat een medewerker van SAVE naar het huis om de situatie te bekijken. Soms gaat het om dronken en gewelddadige (stief)vaders. Soms leven kinderen op straat.SAVE kreeg bijvoorbeeld een anoniem telefoontje van iemand die een aantal jonge meisjes had zien werken in een textielfabriek. Eén van hen was de 13-jarige Laxmi die al twee jaar lang losse draadjes van kledingstukken haalde en kleding opvouwde en inpakte. Ze werkte twaalf uur per dag voor een salaris van € 1,50. Ze moest de hele dag staan en werd uitgescholden, omdat ze niet snel genoeg werkte. SAVE wist haar ouders te overtuigen dat Laxmi beter naar school kon gaan. Na een jaar overbruggingsonderwijs bij SAVE, kon ze naar een gewone middelbare school. Nu volgt Laxmi de HEAO.
Bij de zwaardere gevallen komt het Kinderen Welzijnscomité in actie. Zij mogen een kind tijdelijk uit huis plaatsen. Eerst wordt een kind dan persoonlijk begeleid. Daarna begeleiden ze kind en gezin samen. Men streeft ernaar om het kind weer bij de eigen familie te brengen als dat mogelijk is. Als een kind weer terug is bij de familie, dan houdt SAVE drie jaar lang in de gaten of het goed blijft gaan.
Uw bijdrage voor dit werk is welkom  op MWD Zending/Werelddiaconaat NL 87 ABNA 0488 276 721 
o.v.v. thema Kinderen in de knel India.
 
terug