MWD en giftenaftrek MWD en giftenaftrek
Aftrekbaarheid van uw giften aan de Missionaire Werkgroep Delfzijl (MWD) zijn  onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar bij de aangifte inkomstenbelasting. Omdat de kerk en de diaconie als een algemeen nut beogende instelling (ANBI) worden aangemerkt zijn uw giften aan de kerk en de diaconie aftrekbaar. De Missionaire Werkgroep Delfzijl staat niet op deze lijst. Deze werkgroep functioneert namelijk onder verantwoording van het College van Diakenen maar werkt autonoom met toestemming van de Kerkenraad. Dit houdt in dat u uw gift aan de MWD als zijnde een gift aan de diaconie kunt aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting. De registratienummer (RSIN) van de Diaconie Protestantse Gemeente te Delfzijl is 824142834. De Diakenen.  
(Lees meer bij diaconie)
terug