MWD project Moldaviƫ (zomer 2022) MWD project Moldaviƫ (zomer 2022)

Vitalie, de directeur van Youth for Christ vertelt. Het is prachtig om te zien hoe hij een messcherpe analyse van de situatie in Moldavië geeft en met hetzelfde gemak door zijn knieën zakt om met een kind te praten en zijn vertrouwen te winnen. Hij vertelt over zijn eigen jeugd en hoe hem dat inspireerde en hoe dingen die fout gaan in je leven je kunnen inspireren om te groeien en verantwoordelijkheid te nemen.

Geen van de zaden zonder oogst
 “We willen de cirkel doorbreken waarin misbruikte en verwaarloosde kinderen zitten.    Als je dat niet doet, worden ze later net als hun ouders. Ze weten niet anders, er zijn geen andere voorbeelden. In de kindcentra willen we ze laten zien dat het ook anders kan,    dat het niet zo hoeft te blijven. En we weten dat we niet altijd kunnen voorkomen dat het later toch fout gaat, maar “ Geen van de zaden is zonder oogst! We moeten blijven investeren in deze kinderen!” Met 60% gaat het echt goed, wat zonder Youth for Christ ondenkbaar zou zijn geweest. De andere 40% heeft het moeilijker. Maar daarvan zijn er veel die vallen en dan toch weer opstaan, dankzij alles wat ze geleerd hebben.                      “ Er was een meisje in het centrum die het erg naar haar zin had gehad. Maar toen ze iets ouder was, trouwde ze met een man die precies leek op haar vader, ook zwaar alcoholverslaafd was en haar mishandelde. Ze ging met hem naar Moskou. Het leek alsof het allemaal geen verschil had gemaakt. Maar ze ging bij hem weg. Later vond ze een nieuwe man en kwam ze terug naar het dorp. Nu zorgt ze voor de kinderen van haar zus en is vrijwilliger in het centrum”


Diepste motivatie
Over één ding is Vitalie heel duidelijk. Iedereen die hier werkt, moet het vanuit zijn diepste motivatie doen. Opvallend veel mensen die bij Youth for Christ het werk doen, komen zelf uit een achtergrond van families met alcoholisme en geweld. En juist daarom weten ze zo goed wat kinderen nodig hebben. Ze weten wat ze zelf hebben gemist. “ We gaan hier geen heilige spelen,” zegt Vitalie ferm, “zo van ´ik ben beter en ik weet het beter´. Nee, integendeel. We willen dat kinderen tot bloei kunnen komen, zich kunnen ontplooien en uit de cirkel stappen die hun families gevangen houdt”.
U kunt een bijdrage overmaken op het bankrekeningnummer van de MWD ten name van:
Diaconie Prot. Gem. te Delfzijl inz. Zending-Werelddiaconaat NL55RABO0373745303
o.v.v. MOLDAVIE waarvoor onze hartelijke dank.

 
terug