Najaarscampagne Kerk in Actie "Versterk de kerk in het Midden-Oosten" Najaarscampagne Kerk in Actie "Versterk de kerk in het Midden-Oosten"
In de week van 23 t/m 30 september heeft Kerk in Actie aandacht gevraagd voor de kerken in het Midden-Oosten. De kerken daar hebben het erg moeilijk. De oorlog in Syrië duurt nu al zeven jaar en nog steeds leven miljoenen mensen in vluchtelingenkampen. Veel gebouwen zijn verwoest en veel leden zijn gevlucht. Om te voorkomen dat er meer mensen vertrekken is er dringend behoeft aan drinkwater, voedsel en onderwijs.
De kerk in Syrië wil hen helpen, maar kan dat niet alleen. Ze heeft onze ondersteuning daar hard bij nodig. Er zijn gelukkig signalen van hoop, van mensen die volhouden en mensen die voorzichtig weer terugkeren naar hun eigen stad of dorp. Daar proberen ze hun leven weer op te bouwen.
Door de steun van Kerk in Actie voelen de kerken in Syrië zich enorm gesterkt door onze gebeden en acties. Juist daardoor zijn zij in staat hun werk voor te zetten. Uw bijdrage kunt u overmaken op rekeningnummer NL87 ABNA 0488276721 t.n.v. Zending/Werelddiaconaat Protestantse Gemeente Delfzijl o.v.v. Versterk de kerk in Syrië
 
 
terug