Nieuw bijbels dagboek: Stamelend Halleluja Nieuw bijbels dagboek: Stamelend Halleluja
In een interview in het Nederlands Dagblad (21 oktober jl.) schreef hij ‘Vanaf mijn gymnasiumtijd heb ik interesse in popmuziek - mijn moeder zei dat ik er bijna door behekst was. Dat was de tijd van de Beatles en Elvis Presley. Toen viel me al op dat het in veel liedjes ging over de hemel of het paradijs. Ik ontdekte dat ook buiten de wereld van de kerk over God en over Jezus wordt gezongen.’
Het dagboek volgt het Kerkelijk Jaar en begint met advent. De maand januari is grotendeels gewijd aan de wortels van de zwarte muziek: de spirituals.
Een verassend dagboek in een mooie uitgave.
Uitgever is: Buijten & Schipperheijn Motief. ISBN nummer 978-94-6369-198-7

Tj. de Vries
terug