Nieuwe Diaken Nieuwe Diaken


Zondag 3 april is dhr. Bert van der Woude bevestigt in het ambt van diakan in onze gemeente.
Het is fijn dat Bert zich voor dit ambt beschikbaar heeft gesteld en namens de Protstantse Gemeente Delfzijl wensen we je veel succes en plezier bij het werk als diaken.
Bert werd toe gezongen met de woorde:
            Zo-even klonk hier in de kerk
            uw uitgesproken 'Ja'.
            Wij wensen u dat in uw werk
            Gods zegen met u gaat.
2.         Vertrouw op Hem te allen tijd
            in alles en verwacht
            van Hem steeds uw gedrevenheid, 
            uw geestdrift en uw kracht.

 
terug