Nieuws uit de kerkenraad Nieuws uit de kerkenraad
We zijn blij dat er weer 30 mensen bij een kerkdienst aanwezig mogen zijn.
De kerkenraad volgt hiermee het advies van de PKN op. 
Opgave om een dienst bij te wonen is noodzakelijk. U kunt zich opgeven bij de voorzitter van de kerkenraad, dhr. T.de Vries, telefoon 18346 of per e-mail: tjdevries@home.nl.
Zodra het mogelijk is gaan we na de kerkdienst met elkaar koffiedrinken. Het is fijn om zo de onderlinge contacten te versterken en elkaar weer te kunnen bemoedigen.
Natuurlijk moeten we alle richtlijnen van het RIVM blijven handhaven. U vindt het protocol bij 'kerknieuws'.
terug