Nieuws uit de vergadering van juni 2018 Nieuws uit de vergadering van juni 2018
Vanuit het zendingslegaat geven we een bedrag van € 5.000 aan Kerk in Actie voor de Syrische kerken.
Steeds meer mensen in nood doen een beroep op de kerken voor onderdak, voedsel en veiligheid.
Hoewel ze zelf ook zwaar getroffen zijn, bieden de kerken tussen de puinhopen hulp aan iedereen die bij hen aanklopt.
We steunen samen met Kerk in Actie deze kerken in Syrië zodat ze moed houden om hun belangrijke werk te blijven doen.
In het najaar willen we hier extra aandacht aan besteden.

"De campagne Geloof, Hoop en Syrië vertelt het verhaal van geloof, hoop en beginnend herstel in Syrië. Het land ligt in puin door 6 jaar bloedige burgeroorlog. Tussen die puinhopen klinken verhalen van hoop. Van kerken die onvermoeibaar hulp bleven bieden. Van mannen en vrouwen die zijn teruggekeerd om een nieuw leven op te bouwen, of zich daarop voorbereiden. Van vluchtelingen die in buurlanden werken aan hun toekomst. Ze houden hoop en geloven in een nieuw leven in Syrië voor zichzelf en hun families."
 
Project 2019
Zoals u weet hebben we dit jaar geen project, Voor 2019 kiezen we als thema Kinderen in de knel. Kerk in Actie heeft hieraan verschillende deelprojecten aan gekoppeld.
We gaan in september beginnen met de voorbereiding van dit project. We houden u op de hoogte.
terug