Nieuws van de MWD Nieuws van de MWD

Kerk in Actie
In Colombia gaan kinderen vaak alleen ‘s morgens óf alleen ‘s middags naar school omdat ze moeten werken  om het gezinsinkomen te versterken. Daarbij kunnen ze na schooltijd, ‘s avonds of in het weekend allerlei trainingen volgen bij FPT:
  • Bij de kunstgroep leren ze tekenen en vertellen hierover. Ze delen zo hun dagelijks leven en krijgen advies hoe ze bepaalde dingen anders kunnen aanpakken.
  • In de moestuin op het dakterras verbouwen kinderen groenten en kruiden
  • Bij de melkweg maken kinderen allerlei melkproducten
  • Bij de Jaguars leren ze gezond koken.
  • Bij de dromers leren kinderen al spelend beter omgaan met het milieu.
  • In de buidel bespreken jonge vrouwen die vuilnis  verzamelen met elkaar hoe ze hun situatie kunnen verbeteren.
  • Bij de trommel van de goden praten jongeren met elkaar over hun politieke rechten en studeren dansen in.
Met Pinksteren is een potlood met een duif van papier uitgedeeld als voorbeeld van wat door de kinderen daar zelf wordt gemaakt en verkocht.
Voor 200 euro kunnen kinderen een jaar een vaktraining volgen bij FPT. Uw bijdrage voor dit werk is welkom via de collectes in onze kerk. Of maak uw gift over op MWD Zending/Werelddiaconaat NL 87 ABNA 0488 276 721 thema Kinderen in de knel, Colombia.
Logo:


Pen: Ieder kind hoort naar school te gaan in plaats van te werken in de fabriek.
Voetbal: Ieder kind heeft recht om te spelen in plaats van te werken op de plantage/vuilnisbelt.
  Maar voor veel kinderen is het leven zo armoedig als een kapotte voetbal.
Deeldoosjes
We hebben nog een deeldoosje ontvangen. De stand is nu € 890,83. Hartelijk dank aan allen die mee gespaard hebben.
 
Jaarverslag Protestantse Kerk Nederland 
In  het jaarverslag van de Protestantse Kerk staan de bijdragen van gemeenten, donateurs en uit nalatenschappen aan Kerk in Actie. Deze bijdragen kwamen in 2018 op € 29,4 miljoen*. Een mooi bedrag waar ook u aan heeft bijgedragen. Wilt u weten hoe deze bijdragen zijn besteed? Ga dan naar www.protestantsekerk.nl/jaarverslag. Daar vindt u overigens ook andere cijfers en verhalen uit 2018. Het jaarverslag laat zien hoe plaatselijke gemeenten zijn ondersteund door de dienstenorganisatie in hun rol als vindplaats van geloof, hoop en liefde.
 *  Deze jaarcijfers zijn onder voorbehoud van definitieve vaststelling op 21 juni.
  
De MWD heeft 3 speerpunten: Zending, Evangelisatie en Werelddiaconaat. Vanuit Evangelisatie geven wij een bijdrage aan het Zeemanshuis in de Eemshaven. Het  Zeemanshuis is in 1999 opgericht en sinds 2004 gevestigd in het pand aan de Borkumweg in de Eemshaven.
Het Zeemanshuis is een initiatief van de Stichting Koopvaardijpastoraat Groningen en wordt gerund door ruim 40 vrijwilligers, die zeven dagen per week het huis draaiende houden. In het Zeemanshuis kunnen zeevarenden en vrachtwagenchauffeurs ontspannen in huiselijke sfeer. Ze kunnen hier onder het genot van een hapje en een drankje o.a. TV kijken, een spelletje spelen of contact zoeken met het thuisfront.
Het afgelopen jaar mocht het Zeemanshuis ruim 19.500 bezoekers verwelkomen. Er legden 2 cruiseschepen aan en er was naast het normale verkeer, weer een grote toeloop van schepen die helpen bij het bouwen van de windmolenparken op zee.
De geestelijke verzorging was in handen van pastor Sven Standhardt, die zo'n 500 bezoeken heeft afgelegd in zowel de Eemshaven als in de haven van Delfzijl. Daarnaast draait pastor Standhardt  regelmatig 's  avonds mee als vrijwilliger mee in het Zeemanshuis.
 
 
 
 
terug