Nieuws van de werkgroep Pastoraat Nieuws van de werkgroep Pastoraat
Taakgroep Pastoraat In de eind oktober gehouden bijeenkomst van de taakgroep Pastoraat bespraken we onder meer ons werkplan voor 2021-2022. In ons werkplan vermelden we aan welke activiteiten we als taakgroep aandacht willen besteden in dit jaar. Naast de al langer lopende activiteiten, met als kern ‘omzien naar elkaar’ hebben we afgesproken om in onze bijeenkomsten te bespreken hoe we in onze gemeente het pastoraat in de komende jaren denken vorm te kunnen geven, waarbij we niet alleen aan ouderen, maar ook aan andere generaties aandacht willen schenken; we willen daarbij ook zoeken naar andere vormen van pastoraat, zo dat ook in de toekomst het ‘omzien naar elkaar’ werkbaar blijft voor onze predikant, kerkelijk werker, ouderlingen, bezoekmedewerkers en contactpersonen. 
Lees meer bij de werkgroep 'Pastoraat'.
terug