Nine Lessons and Carols in Uitwierde Nine Lessons and Carols in Uitwierde
Op zondag 8 december is de viering in de Dorpskerk in Uitwierde.
Aanvang 17:00 uur. 
Een viering van Nine Lessons and Carols is ontstaan aan het einde van de 19e eeuw rond het beroemde Kings College. Nu worden deze wereldwijd gehouden.
In een dergelijke viering wordt het verhaal van de zondeval, de belofte van de Messias en de geboorte van Jezus verteld aan de hand van negen korte lezingen, de lessons, afgewisseld met het zingen van advents- en kerstliederen.
Aan de viering werken muzikaal mee een zang kwartet. Het Van Dam orgel wordt bespeeld door Tjerk de Vries
 
terug