Ondersteuning zendelingen op Java Ondersteuning zendelingen op Java
We hebben € 2.500 overgemaakt ter ondersteuning van dit zegenrijke werk.
We hebben 5 jaar lang € 500 per jaar toegezegd om 2 zendelingen op Java te ondersteunen.
Hillie is van 2007 tot 2011 via stichting Overseas Missionary Fellowship (OMF) en Kerk in Actie uitgezonden geweest naar Sulawesie. Daarna is ze via Kerk in Actie 4 jaar lang actief geweest op het eiland Nias, waar ze haar man Eman heeft ontmoet en een gezin heeft gesticht.
Na deze periode bleef het verlangen bestaan om in het zendingswerk actief te blijven en willen ze zich inzetten voor de lokale bevolking van het overwegend islamitische West-Java op het gebied van onderwijs, het helpen van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt en het zorgen voor schoon drinkwater.
Omdat ze al 2 x door KIA is uitgezonden, is ondersteuning via KIA niet meer mogelijk. Daarom hebben Hillie en Eman zich tot de protestantse kerken van Nederland gewend om toch hun werk op West-Java te kunnen voortzetten.

De MWD heeft deze noodkreet opgepakt en besloten om hen 5 jaar lang te ondersteunen.
 
terug