Laat met uw gift de financiële actie van de diaconie slagen Laat met uw gift de financiële actie van de diaconie slagen

De diaconie probeert mensen/instanties te helpen die hulp nodig hebben, waarbij het niet uitmaakt of deze mensen kerkelijk of niet-kerkelijk zijn. Het kan zomaar zijn dat iemand de regie over zijn of haar bestaan verliest, bij verslaving, psychische problemen of als vluchteling. Als mensen in financiële problemen zijn geraakt, kan de diaconie bijspringen, met name als banken en de burgerlijke gemeente niet meer kunnen of willen helpen. Een geldelijke ondersteuning of een lening behoort dan tot de mogelijkheden, maar ook het helpen bij het oplossen van de financiële problemen. Ook kan de diaconie in voorkomende gevallen een keer een tas vol boodschappen geven.
U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL62 RABO 0373736738 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Delfzijl.
Meer over deze actie  en hoe u de diaconie financieel kunt ondersteunen leest u bij Bestuur \ diaconie
terug