Online informatie moment op 15 maart aanstaande. Online informatie moment op 15 maart aanstaande.
Nu we al geruime tijd niet in de gelegenheid zijn om een gemeenteberaad te houden heeft de kerkenraad besloten om u online bij te praten over actuele zaken.
Dit doen we op maandag 15 maart aanstaande om 19.00 uur. Via kerkdienstgemist.nl zenden we dit (met geluid en beeld) uit. Over een aantal zaken willen we u informeren: o.a. financieel overzicht verbouwing Kruiskerk, Begroting 2021 van zowel de Diaconie als Kerkrentmeesters, Ontwikkelingen op het gebied van de gebouwen, vacatures binnen de kerkenraad. Ten aanzien van de Begroting kunt u die nu al inzien op de website van onze kerk onder ANBI.
Wij hopen u op die manier bij te praten over gedane- en lopende zaken. Mocht u vooral al vragen hebben dan kunt u die sturen naar het mailadres van de scriba: scriba@pgdelfzijl.nl. Ook na afloop kunt u eventueel nog vragen stellen.
Kerkenraad.
terug