Op weg naar één Protestantse Gemeente Delfzijl Op weg naar één Protestantse Gemeente Delfzijl
Na het gemeenteberaad van 2 april had de A.K. besloten om 6 werkgroepen in te stellen voor het proces van het samengaan van beide wijken. Op de vergadering van 1 mei werden 3 werkgroepen ingesteld en de bemensing ingevuld. De andere drie starten na de grote vakantie.
Bovendien zal het moderamen van de AK een beroepingscommissie samenstellen om te voorzien in de vacatures die ontstaan..
De werkgroepen kregen allemaal een taakomschrijving mee.
De drie werkgroepen houden zich met het volgende bezig:
- een werkgroep die het samengaan van de beide wijken voorbereid.
- een werkgroep die de samenvoeging van de werkkerkenraden voorbereid.
- opdracht aan het college van kerkrentmeesters om een meerjaren begroting op te stellen. Hierin de verschillende modellen uitwerken van inkomsten en uitgaven (o.a. keuze voor gebouwen).
De andere 3 die na de vakantie starten:
- een werkgroep voor de vierende gemeente
- een werkgroep voor kerk en samenleving (diaconie)
- een werkgroep voor het naar elkaar omzien (pastoraat)
In de tweede helft van juni komen de lopende werkgroepen met een eerste rapport. De werkgroepen komen alleen met voorstellen. Er worden niet eerder besluiten genomen, voordat er eerst weer een gemeenteberaad is geweest en wij uitgebreid met jullie hebben gesproken
terug