Oud Papier Actie Oud Papier Actie

Met ingang van heden wordt er geen oud papier meer opgehaald door de commissie van oud papier. Het is moeilijk om afstand van elkaar te bewaren en dat is in deze tijd van het Coronavirus wel degelijk van belang. De container blijft wel gewoon bij de Kruiskerk staan en het oud papier kan hier zoals gebruikelijk naar toe worden gebracht.  De commissieleden zullen hier bij toerbuurt aanwezig zijn om de container bij te houden.

terug