Opening Farmsumer kerk Opening Farmsumer kerk

Tijdens de opening op vrijdag 16 september 2016 van de kerk in Farmsum worden door verschillende mensen een toespraak gehouden. Kees Oosterveld, ouderling kerkrentmeester van de PGD was zeer nauw betrokken bij de restauratie van de kerk. Hij heeft in zijn toespraak duidelijk verwoord wat er bij deze restauratie aan de kerk de revue heeft gepasserd.
U kunt de toespraak lezen onder 'Bestuur'.
terug