Paaszondag Paaszondag


Paaszondag  9 april 

Een feestelijke dienst. Bij binnenkomst steken alle gemeenteleden een bloem in het kruis zodat er een zee van prachtig gekleurede bloemen ontaat. Het gemeentekoor onder leiding van Tjerk de Vries ondersteunt de gemeentezang. Naast het orgelspel hoorden we prachtige Paasliederen. Met als slotlied 'U zij de Glorie'. 
Voorganger: ds. Marja de Jager
De lezingen waren uit: Psalm 118: 15-24 en Matteüs 28: 1-10
Dit jaar wil ik op Paasmorgen het opstandingsverhaal van Matteüs centraal stellen.
Er zit veel vaart in dit verhaal. De gebeurtenissen buitelen over elkaar heen en gaan over de twee Maria’s, een engel, de bewakers, de leerlingen en over de opgestane Heer zélf. Met angst en beven zien ze/we het aan. En dan twee keer: ‘Wees niet bang’. Ga, vertel, getuig: De Heer is opgestaan! 
terug