Paradijscantate Farmsumer Kerk Paradijscantate Farmsumer Kerk
Het wordt zo langzamerhand een traditie : Een cantatedienst met de Johannes de Doper Cantorij uit Huizinge o.l.v. Kees Steketee in de Farmsumer Kerk.
We hebben ze op 10 maart, de eerste zondag van de 40 dagen, zondag Invocabit, weer uitgenodigd.
Dit keer zullen ze de PARADIJSCANTATE ten gehore brengen.
De teksten zijn ook nu van Barbara de Beaufort en de muziek werd als altijd geschreven door Kees Steketee. Samen staan ze garant voor een werk van uitzonderlijke kwaliteit.

Uitvoerenden zijn de Johannes de Dopercantorij o.l.v. Kees Steketee, met als solisten Gera van der Hoek (sopraan), Barbara de Beaufort (mezzosopraan), Hinrick Klugkist (tenor) Jan Smid (bas) en Jolanda Tuma (sopraansax). Het orgel wordt bespeeld door Kees Steketee.
De dienst zal geleid worden door ds. Itse de Boer. Heel fijn om hem weer in de voor hem zo vertrouwde omgeving te mogen begroeten.

De dienst begint om 19.00 uur.
Na de dienst wordt er een collecte gehouden voor de voortgang van onze Farmsumer Nocturnen en we hopen natuurlijk, dat u deze ruimhartig wilt bedenken !
Eveneens na de dienst wordt u een kop koffie of thee aangeboden.
Laat dit muzikale spektakel niet aan u voorbijgaan !!

 
terug