Pastoraat (april 2021) Pastoraat (april 2021)
Voor het eerst in dit kalenderjaar vergaderde de taakgroep pastoraat op maandag 12 april jl. door het houden van een digitale bijeenkomst via Zoom. We ruimden tijd in om van ieder te horen hoe het in deze tijd van beperking gaat en ook hoe het pastorale werk in de secties verloopt. Naar voren kwam dat we de maatregelen in acht nemen en voorzichtig zijn in het afleggen van huisbezoeken. Veel contacten verlopen via de telefoon, een appje en een bemoedigend kaartje. We willen dit nog even volhouden totdat de vaccinaties naar verwachting deze zomer zijn afgerond en we ook weer fysiek contact met elkaar kunnen hebben en bezoekjes kunnen afleggen. Daar kijken we ook naar uit! De ouderlingen Femmy Riedstra, Siebolt Oudman, Hennie de Vries, Wies Veling, Frouwkje Klein, Aukje van Tholen en Elly Mietus hebben besloten nog een jaar te zullen doorgaan en daarmee blijft ons pastorale team behoorlijk op sterkte. Want daarmee hebben alle negen secties een ouderling, en in twee secties (sectie 2 en 8) zijn er zelfs twee ouderlingen. Alleen in sectie 1 (Zandplatenbuurt, Biessum en Uitwierde) ontstaat dit kalenderjaar een vacature. Reinder de Vries, ouderling in deze sectie  heeft aangegeven te zullen stoppen, zijn maximale termijn van 12 (!) jaar zit er dit jaar op. We hebben in de taakgroep afgesproken nu niet actief op zoek te gaan naar een nieuwe ouderling en, met het oog op een bezinning op de organisatie van ons pastoraat, voor de komende tijd in sectie 1 het pastoraat in te vullen door de inzet van pastor Eelkje de Vries en twee bezoekers, te weten Gerard Jansma en Reinder de Vries, die als bezoeker zijn contacten in sectie 1 wil voortzetten. 
Verder hebben we afgesproken dat we vanuit de taakgroep met enige regelmaat in de zondagsbrief de namen van gemeenteleden zullen noemen die permanent in tehuizen buiten Delfzijl worden verpleegd, zodat wij als gemeente naar hen blijven omzien, bijvoorbeeld door het sturen van een kaartje. Een volgende bijeenkomst van de taakgroep staat gepland voor medio juni 2021.
Namens de taakgroep Pastoraat,
Frans Geluk
 
terug