Pinksterbrief van de Classispredikant Pinksterbrief van de Classispredikant

PINKSTERGROET 2021
VREDE VOOR DIT HUIS
Als jullie een huis binnengaan, zeg dan eerst: “Vrede voor dit huis!” Lucas 10: 5

Profeten worden uitgezonden en geroepen om leiding te geven aan hun volk, zoals Mozes doet. Andere profeten worden uitgezonden en geroepen om in de samenleving ontwikkelingen te duiden: te waarschuwen of bemoedigen, zoals Jesaja en Jeremia doen. Een perspe inspireren en enthousiasmeren om te volgen en er voor te gaan is hun doel, maar ook om ons er op te wijzen dat we ‘worden gezonden’. Het komt niet allemaal uit ons zelf en succes kan anders zijn dan wij vermoeden. Om met de woorden van  Deze profeten en anderen gaan op weg naar mensen om hen van dienst te zijn of iets mee te geven: vrede voor het huis waar ze binnentreden is het doel.

Zo is ook Jezus onder andere als profeet, totaal ver evangelie van Lucas wordt net als bij anderen veel gegeten en dan valt op dat het niet bij Jezus gebeurt, maar bij de mensen thuis. Het is ook opvallend in andere verhalen dat lang niet altijd de mensen bij Hem komen, maar Hij bij de mensen. Hij is gezonden met het oog op mensen, met het oog op de wereld waarvan we benoemen dat deze is geschapen vanuit en is aangewezen op de liefde van God. Hij zendt ook Zijn leerlingen uit om hetzelfde te doen. Ze worden geroepen o mensen op te zoeken en hen de vrede toe te wensen. Naar buiten, waar de Geest alle ruimte heeft om mensen in beweging te krijgen naar elkaar en te verbinden met elkaar. Als jullie een huis binnengaan, zeg dan eerst: “Vrede voor dit huis!” Profeten worden uitgezonden en geroepen om leiding te geven aan hun volk, zoals Mozes doet. Andere profeten worden uitgezonden en geroepen om in de samenleving ontwikkelingen te duiden: te waarschuwen of bemoedigen, zoals Jesaja en Jeremia doen. Een perspectief bieden en mensen inspireren en enthousiasmeren om te volgen en er voor te gaan is hun doel, maar ook om ons er op te wijzen dat we ‘worden gezonden’.

Het komt niet allemaal uit ons zelf en succes kan anders zijn dan wij vermoeden. Om met de woorden van de visienota te spreken: Van U is de toekomst. Deze profeten en anderen gaan op weg naar mensen om hen van dienst te zijn of iets mee te geven: vrede voor het huis waar ze binnentreden is het doel. Zo is ook Jezus onder andere als profeet, totaal vervuld van de Geest van God, op weg. In het evangelie van Lucas wordt net als bij anderen veel gegeten en dan valt op dat het niet bij Jezus gebeurt, maar bij de mensen thuis. Het is ook opvallend in andere verhalen dat lang niet altijd de en, maar Hij bij de mensen. Hij is gezonden met het oog op mensen, met het oog op de wereld waarvan we benoemen dat deze is geschapen vanuit en is aangewezen op de liefde van God. Hij zendt ook Zijn leerlingen uit om hetzelfde te doen. Ze worden geroepen o mensen op te zoeken en hen de vrede toe te wensen. Naar buiten, waar de Geest alle ruimte heeft om mensen in beweging te krijgen naar elkaar en te verbinden met elkaar. Profeten worden uitgezonden en geroepen om leiding te geven aan hun volk, zoals Mozes doet. Andere profeten worden uitgezonden en geroepen om in de samenleving ontwikkelingen te duiden: ctief bieden en mensen inspireren en enthousiasmeren om te volgen en er voor te gaan is hun doel, maar ook om ons er op te wijzen dat we ‘worden gezonden’. Het komt niet allemaal uit ons zelf en succes kan anders zijn an de visienota te spreken: Van U is de toekomst. Deze profeten en anderen gaan op weg naar mensen om hen van dienst te zijn of iets mee te geven: vuld van de Geest van God, op weg. In het evangelie van Lucas wordt net als bij anderen veel gegeten en dan valt op dat het niet bij Jezus gebeurt, maar bij de mensen thuis. Het is ook opvallend in andere verhalen dat lang niet altijd de en, maar Hij bij de mensen. Hij is gezonden met het oog op mensen, met het oog op de wereld waarvan we benoemen dat deze is geschapen vanuit en is aangewezen op de liefde van God. Hij zendt ook Zijn leerlingen uit om hetzelfde te doen. Ze worden geroepen om mensen op te zoeken en hen de vrede toe te wensen. Naar buiten, waar de Geest alle ruimte heeft Onderweg zijn naar elkaar toe maakt kwetsbaar, zeker als dat betekent mensen aansp mensen in gesprek gaan die je niet kent of waarvan je weet dat ze een andere manier van leven kennen dan jij. Uiteindelijk is dat wat Jezus als Opgestane, van na Pasen, aan ons laat weten: dat wij dat vrijmoedig mogen en kunnen doen in het ver en trouw. Die vrede die soms zo ver te zoeken is spreken we uit onderweg en geven we aan elkaar mee met name aan het begin van de ontmoeting. Dat is dus niet een gebed om vrede, ook dat, maar een daad van toenadering, van nabij komen, geestelijk leiderschap zou je kunnen zeggen. Corona zit ons in de weg. Ik hoor nog al eens zeggen dat het aan de maatregelen zou liggen, maar het ligt natuurlijk aan het virus dat rondwaart. We moeten voorzichtig zijn of we gevaccineerd of niet en het is belangrijk zorgvuldig met elkaar om te gaan. Des te nadrukkelijker wordt van ons gevraagd ons niet op te sluiten, maar onderweg te zijn met en langs mensen. Voor die Geest die over ons wordt geblazen zijn muren en de heeft de kracht van een geweldige windvlaag en de mogelijkheid om een afgesloten ruimte te vullen, om toch binnen te dringen en ons te raken. Ik zie Pinksteren als een oproep tot openheid in vertrouwen en laat mij inspireren door de profeten en door de weg die Jezus is gegaan voor ons uit. Gezonden worden en op weg zijn, naar buiten maakt kwetsbaar en tegelijk rijker. Vrede voor dit huis, dat is waar zij mee beginnen en van daaruit kunnen we samen onze gemeenschap als kerkelijke gemeente en als samenleving voluit vormgeven. Is mijn overtuiging.
Onderweg zijn naar elkaar toe maakt kwetsbaar, zeker als dat betekent mensen aansp mensen in gesprek gaan die je niet kent of waarvan je weet dat ze een andere manier van leven kennen dan jij. Uiteindelijk is dat wat Jezus als Opgestane, van na Pasen, aan ons laat weten: dat wij dat vrijmoedig mogen en kunnen doen in het vertrouwen van de nabijheid van Zijn Geest van liefde en trouw. Die vrede die soms zo ver te zoeken is spreken we uit onderweg en geven we aan elkaar mee met name aan het begin van de ontmoeting. Dat is dus niet een gebed om vrede, ook dat, maar toenadering, van nabij komen, geestelijk leiderschap zou je kunnen zeggen.

Corona zit ons in de weg. Ik hoor nog al eens zeggen dat het aan de maatregelen zou liggen, maar het ligt natuurlijk aan het virus dat rondwaart. We moeten voorzichtig zijn of we gevaccineerd of niet en het is belangrijk zorgvuldig met elkaar om te gaan. Des te nadrukkelijker wordt van ons gevraagd ons niet op te sluiten, maar onderweg te zijn met en langs mensen. Voor die Geest die over ons wordt geblazen zijn muren en deuren hinderpalen, maar niet onoverkomelijk: het heeft de kracht van een geweldige windvlaag en de mogelijkheid om een afgesloten ruimte te vullen, om toch binnen te dringen en ons te raken. Ik zie Pinksteren als een oproep tot openheid in t mij inspireren door de profeten en door de weg die Jezus is gegaan voor ons uit. Gezonden worden en op weg zijn, naar buiten maakt kwetsbaar en tegelijk rijker. Vrede voor dit huis, dat is waar zij mee beginnen en van daaruit kunnen we samen onze schap als kerkelijke gemeente en als samenleving voluit vormgeven. Is mijn overtuiging. Classispredikant classis Groningen-Drenthe
ds. Jan Hommes, classispredikant classis Groningen
terug