Pinksterzendingscollecte 2018 Pinksterzendingscollecte 2018
Zondag 20 mei: In de dienst met Pinksteren wordt er gecollecteerd voor de Zending
Deze collectie is bestemd voor het versterken van de kleine kerken in Bangladesh. In het islamitische Bangladesh behoren christenen tot de armste bevolkingsgroepen. Met het Mymensingh curch care programm ondersteunt de Baptis Church of Mymensingh, partner van Kerk in Actie hen op allerlei manieren: leiderschapstrainingen voor voorgangers, alfabetiseringscursussen, Bijbelonderwijs voor volwassenen en huiswerkbegeleiding voor kinderen. Daarnaast biedt de kerk vrouwen bijvoorbeeld naailessen aan, zodat ze vanuit hun eigen huis extra geld kunnen verdienen om hun gezin te onderhouden. Aan gemeenteleden worden microkredieten verstrekt om trainingen te volgen, zoals groente verbouwen of hoe een koe te verzorgen. Daarmee kunnen ze het gezinsinkomen verhogen en een leven leiden boven de armoedegrens.
 
Avondmaalcollecten
Bij het Heilig Avondmaal wordt altijd gecollecteerd voor het Werelddiaconaat; voorheen gingen deze collecten naar het toenmalige project.
Nu we geen project meer hebben, wil de MWD deze Avondmaalscollecten de rest van het jaar graag bestemmen voor kwetsbare gezinnen in Noord-Oeganda.
In de afgelopen 40 dagentijd is hier de opbrengst van de deeldoosjes ook naartoe gegaan.
In de Oegandese samenleving nemen vrouwen
meestal een
ondergeschik-
te positie in. De zorg voor de kinderen, voor hun man, het gezinsinkomen en de huishouding, alles rust op de schouders van de vrouw. Daarbij zijn zij vaak slachtoffer van huiselijk geweld. Al bij de oprichting van Mothers’ Union was het hun droom dat vrouwen een prominentere rol zouden krijgen in samenleving én in de kerk. Mothers’ Union brengt vrouwen met elkaar in contact en maakt hen bewust van hun belangrijke rol als vrouw, als moeder en als lid van de kerk.
terug