Project India (Kinderen in de Knel) Project India (Kinderen in de Knel)
India anders. SAVE die gesteund wordt via KerkinActie werkt  voor de kinderen in de knel.

SAVE zet zich in voor kinderen zodat zij niet in de textielfabrieken belanden, maar naar school gaan. India is een van de belangrijkste textielexporteurs met 45 procent van de wereldmarkt. Veel textielproducten worden gemaakt in de staat Tamil Nadu. De meeste orders uit het buitenland komen in september en oktober. Er is dan een tekort aan werknemers. Daardoor lopen kinderen extra risico om aan het werk gezet te worden in de textielindustrie. Veel bedrijven zijn niet geregistreerd en worden daardoor ook niet gecontroleerd.

SAVE gaat in gesprek met textielbedrijven. In het gebied waar SAVE werkt zijn 234 textielbedrijven: 198 met minder dan 20 werknemers en 36 die groter zijn. 214 werken voor de Indiase markt en 20 exporteren naar het buitenland. SAVE vraagt deze bedrijven:
· zelf geen kinderen van 15 jaar en jonger voor zich laten werken
· jongeren van 16 en 17 jaar maximaal 5 uur te laten werken
· er op toe te zien dat de kinderen van hun werknemers naar school gaan.
· een fatsoenlijk loon te betalen aan hun werknemers.

SAVE maakt werknemers in de textielindustrie bewust van hun rechten. Samen met twee vakbonden heeft SAVE 1300 textielwerkers georganiseerd in 85 groepen. Twee derde daarvan is vrouw. Ze maken hen bewust van arbeidswetten, zodat ze weten of hun werkgever zich daaraan houdt. Ze bespreken iedere maand een ander thema, bijvoorbeeld gezondheid, loon, werkuren, misbruik en geweld.

Uw gift is weer welkom op onze bankrekeningnummer NL87ABNA0488276721 ten name van de Zending Protestantse Gemeente Delfzijl, o.v.v. Kinderen in de knel India
Alvast heel hartelijk dank.

 
 

 


 
terug