Project India (Kinderen in de Knel) Project India (Kinderen in de Knel)


Bij de MWD ziet het er naar uit dat we ons streefbedrag voor de Kinderen in de Knel niet gaan halen door het missen van de collectes.
Helpt u mee om dit project te laten slagen!
U zou daarom een (extra) bijdrage kunnen overmaken op ons bankrekeningnummer NL87ABNA0488276721 ten name van de Zending Protestantse Gemeente Delfzijl, o.v.v. Kinderen in de knel India, waarvoor onze hartelijke dank.
Lees meer over dit project en andere projecten bij 'Werkgroepen Missionaire werkgroep Delfzijl'.
 
terug