Project India (Kinderen in de Knel) Project India (Kinderen in de Knel)


In India richten de partners van Kerk in Actie, waaronder CARDS, zich nu voornamelijk op bestrijding van het coronavirus door bewustwording te creëren. CARDS werkt daarnaast, samen met de gemeenschap, aan het krijgen van toegang tot voedsel en economische hulp. Verder worden kinderen geholpen om toegang te krijgen tot onderwijs.
En van de belangrijkste redenen voor de toename van coronabesmettingen is dat mensen zich verplaatsen om werk te zoeken. Mensen hebben moeite om een baan te vinden en het dwingt velen, ook seizoensmigranten, om op andere plaatsen werk te zoeken. Kleine bedrijven, zoals metselaars, zijn amper actief tijdens de pandemie en dat veroorzaakt een gebrek aan werk voor een groot aantal mensen. De kinderarbeid neemt hierdoor toe, omdat mensen op zoek zijn naar inkomsten.
De regering heeft verschillende welzijnsmaatregelen en regelingen aangekondigd om de gevolgen van de crisis te ondervangen. CARDS helpt mensen om gebruik te maken van die regelingen. Het gaat om regelingen waarbij mensen bijvoorbeeld voedsel, een geldelijke bijdrage of toegang tot het land krijgen.
Toekomstplan
CARDS focust zich nu vooral op het werken in een pandemie en voorziet in de huidige noden. Trainingen en andere programma’s worden pas gestart zodra de beperkingen voor sociale bijeenkomsten zijn opgeheven. CARDS doet momenteel het volgende:
Een plan maken om het toegenomen aantal gevallen van kinderarbeid aan te pakken. 
Ze willen meer doen om moeders betrekken en hen inzetten om kinderarbeid tegen te gaan.
Pleitbezorging bij lokale overheidsinstanties om ervoor te zorgen dat de overheidsregelingen de gemeenschap bereiken
CARDS wil werken met bouwvakkers, aangezien de meeste bouwvakkers die in steden werkten, terug zijn gekeerd naar hun thuisdorpen.
Betrokken zijn bij voorlichting over het coronavirus. 
CARDS is van plan psychosociale ondersteuning te bieden aan kinderen en gezinnen.

Tot het begin van de 40 dagentijd ondersteunen we dit project in India. Hoewel we inmiddels het toegezegde bedrag van € 8.000 aan Kerk in Actie hebben overgemaakt, missen we een groot deel van de opbrengst van de collectes. U zou daarom een bijdrage kunnen overmaken op het bank-rekeningnummer van de MWD:
NL87 ABNA 0488 276 721 ten name van de Zending
Protestantse Gemeente Delfzijl, o.v.v. Kinderen in de knel
India, waarvoor onze hartelijke dank.

In de 40-dagentijd 2021 beginnen we met een nieuw project voor kinderen en ouderen in Moldavië, het armste land van Europa.
terug