Project Moldaviƫ Project Moldaviƫ


Door hoge werkloosheid en armoede, werkt ongeveer een kwart van de bevolking van Moldavië in het buitenland. Bij het dagcentrum van Bethania, partner van Kerk in Actie, krijgen deze kwetsbare kinderen en ouderen hulp.

Kerk in Actie-medewerkster Elise Kant was in Moldavië en zag hoe kinderen en ouderen er een liefdevolle en veilige plek vinden.

"Ik word opstandig van het gegeven hier dat veel mensen gewoon niet genoeg verdienen of veel te weinig pensioen krijgen om van te leven. Gelukkig kunnen die ook bij Bethania terecht. Terwijl bij de ene mevrouw met liefde haar haar wordt verzorgd en een andere onder de douche gaat (thuis is die er niet) zitten 6 andere ouderen fanatiek te dominoën, terwijl een zevende met een speelgoedcamera geniet van al die grote camera's die opeens om hem heen lopen. Een oma die je zo zou willen adopteren, toont op een paar apparaten hoe lenig ze is en gaat met de foto-meneer op de wip. Dat is misschien wel het geheim van Bethania. Iedereen mag er zijn gewoon zoals hij of zij is. Oud, jong, gehandicapt of niet, blij of depressief, hier vinden mensen een thuis. Heel bijzonder."
U kunt een bijdrage overmaken op het nieuwe bankrekeningnummer van de MWD ten name van Diaconie Prot. Gem. te Delfzijl inz. Zending-Werelddiaconaat
NL55RABO0373 7453 03 o.v.v. MOLDAVIE waarvoor onze hartelijke dank.
 
terug