Project India (Kinderen in de Knel) Project India (Kinderen in de Knel)
SAVE heeft vijf eigen scholen voor overbruggingsonderwijs
Graag vertellen we u deze keer over het overbruggingsonderwijs dat SAVE heeft opgezet voor met name de migrantenkinderen.Ieder jaar spoort SAVE zo’n 500 kinderen op die niet naar school gaan. De helft kan meestal wel terecht in het reguliere onderwijs. De andere helft heeft eerst overbruggingsonderwijs nodig, vooral kinderen van migranten die uit andere regio’s komen en geen Tamil spreken. SAVE heeft vijf scholen met overbruggingsonderwijs voor zo’n 250 tot 300 kinderen. Iedere school bestaat uit twee klassen met twee leerkrachten: 1 leerkracht voor 25 tot 30 kinderen. Globaal zijn 60 procent jongens en 40 procent meisjes.
SAVE gebruikt een speciale leermethode om de kinderen klaar te stomen voor het gewone onderwijs. Ze leren spelenderwijs lezen, schrijven en rekenen. Ze gaan op bezoek bij reguliere scholen, ontmoeten ze leerkrachten, doen mee aan culturele programma’s, dans en dergelijke. Daardoor bouwen ze vertrouwen op. Na een jaar weten ze weer wat het is om ‘kind’ te zijn en dat onderwijs daarbij hoort. Ze voelen dat het belangrijk is en willen het niet meer missen. Dan schrijft SAVE hen in bij een reguliere school op het niveau dat bij hen past. Vrijwilligers blijven de kinderen volgen om zeker te weten dat ze naar school blijven gaan.
De kinderen leren o.a. Engels, Tamil en tegenwoordig ook Hindi. Ze komen uit regio’s waar ze andere talen spreken, zoals Bengaals (kinderen uit Tripura en West-Bengalen), Bodo (kinderen uit Assam), Telugu (kinderen uit Andhra Pradesh) en Kannada (kinderen uit Karnataka). SAVE moet dus steeds docenten vinden, die deze talen spreken. De meeste kinderen hebben één schooljaar overbruggingsonderwijs nodig om de taal te leren. Een enkele keer doen ze er langer over. Kinderen die tussen de 5 en 10 kilometer van school verwijderd wonen, worden opgehaald door een tuktuk (motor-taxi), omdat er in de achterstandswijken waar deze kinderen wonen geen bussen rijden.
Op drie momenten in het jaar zijn de medewerkers extra alert of kinderen nog wel naar school gaan. Het schoolseizoen loopt van juni tot en met april. In mei hebben de kinderen vakantie. Dan verhuizen veel ouders naar andere regio’s. Dan komen er nieuwe kinderen in Tirupur of verlaten kinderen de stad weer. Ook rond twee belangrijke feestdagen vinden wisselingen plaats: Pongal in januari en Divali in oktober of november.

We hopen dat u dit belangrijke werk wilt blijven steunen. Uw giften kunnen worden overgemaakt op onze bankrekening: MWD Zending/Werelddiaconaat NL 87 ABNA 0488 276 721 o.v.v. thema Kinderen in de knel India. Hartelijk dank alvast.

 
terug