Spaardoosjes Spaardoosjes
 
Dit jaar gaat de opbrengst naar moeders in Oeganda. Zij vormen de ruggegraat van een samenleving die zich de laatste jaren langzaam herstelt van een burgeroorlog en waarin huiselijk geweld, armoede en ziekte (vooral ook HIV/AIDS) de dagelijkse realiteit vormen. De kerken zetten zich in voor voorlichting aan vrouwen in vaak veraf gelegen dorpen, om hen te trainen in het omgaan met al die problemen zodat ze zelf het heft in handen nemen in de opbouw van kerk en samenleving. Om dat werk en de medewerkers die dit opbouwwerk doen, te bekostigen heeft de kerk daar een beroep gedaan op de kerk hier voor ondersteuning. Wij helpen graag en hebben daarom de opbrengst van de spaardoosjes daarvoor bestemd. Het is klein werk en uw klein geld helpt daarbij.

De MWD 
 
terug