Speciale dienst op zondag 24 april Speciale dienst op zondag 24 april
Op zondag 24 april zal de dienst, waarin pastor Eelkje de Vries voorgaat, in het teken staan van het beleidsplan van de PG Delfzijl. Wij willen graag de gemeente betrekken in het maken/opstellen van het beleidsplan. Het beleidsplan heeft betrekking op de gehele gemeente; wij
willen u vragen hier over mee te denken, zodat de hele PG Delfzijl eigenaar wordt van het beleidsplan.
De invulling van deze dienst zal worden vermeld in de zondagsbrief.
Commissie Beleidsplan
terug