Stabat Mater in de Farmsumer Kerk Stabat Mater in de Farmsumer Kerk
Stabat Mater in de Farmsumer Kerk
Op zondag 25 maart, brengen we tijdens onze 1e Cantatedienst in 2018 “ Marialiederen in de Passietijd “ ten gehore.
“Wenend stond de moeder aan de voet van het kruis van haar stervende zoon”, zo luidt de beginregel van het gedicht ‘Stabat Mater’, dat omstreeks 1300 geschreven werd door een Franciscaner monnik uit Frankrijk of Italië ter ere van de Heilige Maria.
Het Stabat Mater is door veel componisten op muziek gezet, o.a. door Pergolesi en Vivaldi.
Giovanni Battista Pergolesi (1710 -1736) kreeg de opdracht om het Stabat Mater, gecomponeerd door Domenico Scarlatti, dat tot dan toe elke Goede Vrijdag in Napels was uitgevoerd, te vervangen. Waarschijnlijk heeft Pergolesi het Stabat Mater met tussenpozen geschreven. Het slotduet schreef hij toen hij op zijn sterfbed lag (1736). Pergolesi had TBC, waaraan hij op 26-jarige leeftijd stierf.
Antonio Vivaldi (1678 -1741) gebruikte ongeveer de helft van de oorspronkelijke tekst van het Stabat Mater, om het werk geschikt te maken voor een Vesperdienst. Het accent ligt daarom geheel op de weeklacht van Maria. De muziek staat in f mineur en is over het algemeen traag en vol melancholie, met uitzondering van het ‘Amen’, waarin een allegro wordt voorgeschreven.
Het Ave Maria is een gebed dat door miljoenen christenen over de hele wereld wordt gebruikt om Maria te vragen om bemiddeling en hulp in leven en in sterven. Dit gebed heeft in de loop der eeuwen een groot aantal componisten geïnspireerd tot het schrijven van muziek, die niet zelden tot hun mooiste behoort. Het koor zingt het Ave Maria van de componisten G. Arcadelt (1507 -1568), C. Franck (1822-1890), W. Andriessen (1887-1964) en A. Adam (1803-1856).
Ave Verum corpus natus de Maria Virgine : ‘Zie hier het ware lichaam geboren uit de Maagd Maria’. Het ‘Ave Verum’ is een korte eucharistische hymne uit de veertiende eeuw, die door verschillende componisten op muziek is gezet. Het werd (en wordt) gezongen bij het omhoog houden van de hostie na de consecratie in de misviering. Ook werd het vaak gezongen bij de zegening met het heilig Sacrament. Het vrouwenkoor zingt het Ave Verum van de componisten E. Elgar (1857-1934), J.Schrijvers (1898-1978) en G. Fauré (1845-1924).
Uitvoerenden:
Het Kielzog Vrouwenkoor o.l.v. Wim van de Laar          
Johanan Havinga, piano
Solisten: :
Jos van der Schoot, Peter van der Werk en Trevor Mooijman, counter tenor. 
Marta van den Broek en Lisa Sportel, sopraan.
Aanvang: 19.00 uur
We vragen geen entree, maar verwachten, dat u onze collecte ruimhartig bedenkt.
Bert Veentjer
 
terug