Stand van zaken Stand van zaken
Van de kerkrentmeesters
Stand per 19 november 2018 VVB 2018
Toegezegd                                   €  200.992,-
 
Ontvangen toegezegd                  €  165.186,-
Ontvangen niet toegezegd            -    29.169,-
 
Totaal ontvangen                        € 194.355,-
 
 
terug