Startzondag 2021 Startzondag 2021
Hoewel de zomer nog voor de deur staat is de startzondag al weer in voorbereiding. Deze zal worden gehouden op zondag 26 september aanstaande. Het (Jaar)Thema is: Van U is de toekomst. Aan deze startzondag willen ook graag de officiële opening van de Kruiskerk koppelen. Hoewel we al sinds Pinksteren 2020 gebruik maken van de verbouwde kerk, is deze nog niet officieel geopend. We gaan we vanuit, dat de corona maatregelen dermate versoepeld zijn dat we dit als gemeente met elkaar mogen vieren.
 
terug