Stichting Kerken Delfzijl in Actie houdt haar negentien tiende Kerstpakkettenactie. Stichting Kerken Delfzijl in Actie houdt haar negentien tiende Kerstpakkettenactie.
Sinds het jaar 2000 is de Stichting Kerken Delfzijl in Actie bezig kerstpakketten te verzorgen voor hen die het heel hard nodig hebben. Mede door uw hulp delen we jaarlijks vlak voor de kerstdagen pakketten uit, waar ook 5 Fair-trade producten inzitten, met een bijbehorende blijde boodschap van de geboorte van Jezus Christus. Vorig jaar hebben we in totaal 260 stuks uitgedeeld.
De mensen uit ons bestand hebben het financieel zonder uitzondering altijd erg moeilijk.Velen hebben dan ook schulden! Ook hulpbehoevenden en zieken zijn in ons bestand opgenomen; de voor hen bestemde pakketten worden door ons thuisbezorgd.
Wilt u het ook, dit jaar weer mogelijk maken velen pakketten te verstrekken door ons een gift te doen toekomen? U kunt uw gift overmaken op ons rekeningnummer. Uw eventuele toezegging willen wij graag zo spoedig mogelijk ontvangen.
Uiteraard is het ook mogelijk ons pakketten toe te doen komen; wij zullen deze daarna verder doorgeven. In dit verband wijzen wij u hierbij op de mogelijkheid namen van alleenstaanden, van alleenstaande ouders en van behoeftige gezinnen door te geven, van wie u graag zou zien dat ze een kerstpakket zullen ontvangen. Dit kan tot en met zaterdag
1 december per mail: 
Mocht u nog vragen hebben of  iets aan ons willen doorgeven,  kunt u een mail sturen naar voornoemde emailadres.
In de hoop dat u ons ook dit jaar wilt steunen met dit belangrijke werk verblijven wij,
Met christelijke groet
Namens de Stichting Kerken Delfzijl in Actie,
Jan Willem Davids, secretaris
 
Stichting Kerken Delfzijl in Actie wordt mogelijk gemaakt door:
Baptisten Gemeente Delfzijl, Christelijk Gereformeerde Kerk, Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, Leger des Heils, Moluks Evangelische Gemeente, Nieuw Apostolische Kerk, Pinkstergemeente, Protestantse Gemeente Delfzijl, Vereniging van Vrijzinnige Protestanten
IBAN: NL51ABNA0586018255 t.n.v. Stichting Kerken Delfzijl in
terug