Stille week Stille week
maandag 15/4, dinsdag 16/4, woensdag 17/4;
Tijd: 19.00-19.30 uur
Plaats: Kruiskerk
Thema: Indien de graankorrel niet in de aarde valt en sterft…(Joh. 12:24)
Om naar de drie dagen vóór Pasen toe te leven, zijn er in de stille week dagelijks momenten van bezinning en inkeer. Op maandag-, dinsdag- en woensdagavond kunt u tijdens een korte viering van zingen, bidden, schriftlezing en bezinning u voorbereiden op de drie dagen van Pasen.
 
Maandag:Exodus 16:1-12 Manna: Brood uit de hemel
Dinsdag: Johannes 6:41-51 Jezus zegt:‘Ik ben het brood des levens’
Woensdag:Johannes 12:20-26 Indien de graankorrel niet in de aarde valt en sterft…
Witte Donderdag en Goede Vrijdag
Aanvang 19.00 uur
Medewerking: Projectkoor
Op Witte Donderdag staat de maaltijd van de Heer centraal. Wij gedenken hoe Jezus brood en beker deelt met zijn leerlingen. Hij draagt hen op deze maaltijd te blijven vieren, ook als Hij niet meer bij hen op de aarde is. ‘Doet dit tot mijn gedachtenis’, zegt Hij hen, wetend dat zijn einde daar is. Wij vieren het heilig Avondmaal in de kring en reiken elkaar brood en wijn aan. Wij weten in deze tekenen de Heer erbij en voelen ons meer dan ooit verbonden met elkaar in Christus’ naam. Aan het eind van de dienst maken wij de overgang naar Goede Vrijdag en verlaten de kerkzaal in stilte.
Goede Vrijdag bepaalt ons bij het lijden van Christus. De woorden: Indien de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft zij op zichzelf; maar indien zij sterft, brengt zij veel vrucht voort, raken de kern van het Evangelie. Jezus zelf gaat de weg van de graankorrel. Zijn leven breekt op het kruis, zijn lichaam wordt in het graf gelegd, zijn bestaan wordt tot leven gewekt en brengt de vruchten voort van nooit aflatende liefde, van voortdurende hoop en van eeuwig leven! De dienst is ingetogen van aard. Wij komen en gaan in stilte. 
Stille Zaterdag
Aanvang 21.00 uur
Medewerking: Projectkoor
 
terug