Taakgroep Pastoraat Taakgroep Pastoraat
In december jl. moesten we besluiten opnieuw een bijeenkomst van onze taakgroep te laten vervallen vanwege de beperkende maatregelen. En in het omzien naar elkaar tijdens het koffiedrinken na de kerkdienst en de koffie-ochtenden in Het Anker werden we, opnieuw, gedwarsboomd door de coronacrisis.  Gelukkig is het wel mogelijk om het pastoraat in onze gemeente in de vorm van huisbezoeken te laten doorgaan. En ook kunnen we doorgaan met onderling pastoraat, als gemeenteleden die deel uitmaken van dezelfde kerkelijke gemeenschap.
Het uitgebreide verslag leest u bij werkgroep 'Pastoraat'
terug