Terugblik op de projecten Terugblik op de projecten
In de veertig dagentijd op 21 februari beginnen we met een nieuw project, maar eerst willen we eens in herinnering brengen welke partnerorganisaties van KerkinActie we als Protestantse Gemeente Delfzijl de afgelopen jaren gesteund hebben en waar we ons door hun verhalen mee verbonden hebben gevoeld.

Van 2009 tot 2011 waren we verbonden met Brazilië, het Werelddiaconaatproject van instituut Terra-mar met de vissers in Curral-Velha en het zendingsproject van instituut CEBI mede onder leiding van de van Nederlandse komaf theoloog/missionaris Carlos Mesters.

Van 2012 tot 2014 waren we verbonden met Ghana en hebben we veel gehoord over het Werelddiaconaatproject van AGREDS “lifeline” voor de straatmeisjes in Accra en van het zendingsproject in het Ramseyer trainingscentrum waar Albert en Dineke Ferwerda-Arends hebben gewerkt aan het maken van drie handboeken voor de lessen in ethiek, christelijke opvoeding en het Nieuwe Testament voor aankomende leken pastors. 

Van 2015 tot 2018 hebben we ons ingezet voor de KerkinActie projecten in Bangladesh namelijk het Werelddiaconaat project “Voedselzekerheid in Rajshahi en Haluaghat” en het zendingsproject MCCP “Kerken op het platteland staan op eigen benen”. Hierin werden we ook weer ondersteund door Albert en Dineke Ferwerda  met hun kennis uit hun tijd in Bangladesh.

In 2018 hebben we geen eigen project gehad en richtten we ons op de projecten die KerkinActie gedurende dat jaar week voor week aangaf. Omdat we bij het werken met een “eigen” project als MWD en u als gemeente Delfzijl ons toch meer verbonden voelen bij een land en hun partnerorganisaties van KerkinActie hebben we in 2019 gekozen voor Kinderen in de Knel, een Werelddiaconaatproject in Colombia van de partnerorganisatie  Stichting Kleine Arbeider [FPT]  die onderwijs biedt aan werkende kinderen in Bogota en hen weerbaar maakt om hun kansen op een betere toekomst te vergroten.  Ook ouders en vooral tienermoeders worden daar ondersteund.

In het afgelopen jaar 2020 is India geweest, ook een Werelddiaconaatproject van Kinderen in de Knel in verbondenheid met de partnerorganisaties SAVE en Cards die er alles aan doen om kwetsbare werkende kinderen op school te krijgen. Om samen met de gezinnen te werken aan onderwijs om zo de vicieuze cirkel van armoede te doorbreken. Save en ook Cards zijn een stevige organisaties met een groot netwerk van vrijwilligers.
Dit project wordt nu afgesloten de MWD heeft hiervoor
Het toegezegde bedrag van € 8000,- aan Kerk in Actie overgemaakt, andere gemeenten nemen het nu over. Tot het begin van de 40 dagentijd ondersteunen we dit project in India.

 
terug