Terugblik op het gemeenteberaad van 24 april 2022 Terugblik op het gemeenteberaad van 24 april 2022
Op zondag 24 april hebben wij na de viering een gemeenteberaad gehouden waarbij wij in groepjes met elkaar van gedachten hebben gewisseld over wat we fijn vinden aan onze gemeente en wat we belangrijk vinden voor de toekomst.
De volgende vragen zijn aan de orde gekomen:
  • Zijn er in de afgelopen jaren momenten, situaties of gebeurtenissen geweest dat u het fijn vond om bij de Protestantse Gemeente Delfzijl te horen? En wat maakte dat het voor u een fijne ervaring was?
  • Wat zijn voor u belangrijke zaken die helpen dat onze gemeente een fijne gemeente is?
  • Stel dat u hier in 2027 rondloopt, wat hoopt u dan te zien, te horen, te ervaren?
Er zijn veel antwoorden geformuleerd, waarvan wij een aantal hier al vast met u willen delen, Ze zijn te lezen bij 'kerknieuws'
terug