Uit: het blog van Elise Kant KerkinActie medewerkster op bezoek in Moldavië    Uit: het blog van Elise Kant KerkinActie medewerkster op bezoek in Moldavië   
                             
Elise vertelt in dit blog over de bezoeken aan de eenzame ouderen in Rotunda.
Priester Adrian heeft voor 12 mensen uit zijn parochie voedselpakketten gekocht. Zijn zoontje van 4 heeft hem hierbij geholpen. Suiker, olie, meel, macaroni, koekjes e.d. zaten in het pakket. Met Adrian, en Elena als tolk, bezochten we de mensen. Het heeft ons elke keer ontroert hoe blij de mensen waren met onze komst. Veel weduwen van 80 jaar en ouder hebben we bezocht. Dat er mensen helemaal uit Nederland naar hen toe gekomen zijn om hen dit pakket te brengen vonden ze wel heel bijzonder.
Ze vertellen graag over hun leven: Hoe oud ze zijn, getrouwd, wanneer ze weduwe geworden zijn. Op de vraag naar kinderen is vaak het antwoord dat ze ergens anders wonen en dat ze nauwelijks op bezoek komen. Het valt op dat er ook bijna geen foto’s van kinderen of kleinkinderen aan de muur hangen.  We horen schrijnende verhalen: man overleden, 3 kinderen ook allemaal overleden. Of, man overleden, 1 zoon gekregen die op 36-jarige leeftijd vanwege alcoholproblemen ook overleden is. Zoveel verdriet. Een van de vrouwen kan moeilijk lopen, heeft altijd pijn in haar benen. Ook haar man is overleden en ze staat er alleen voor. Haar gehandicapte dochter, die naast haar
Woont, kan ze niet meer verzorgen en daar heeft ze veel verdriet van. Wat ook vaak ter sprake kwam was de oor-
logstijd, velen dragen een oorlogstrauma met zich mee.
Van de regering krijgen ze 55 euro per maand en dat is net genoeg om de kosten van elektriciteit en hun vaste telefoon te betalen. Groente wordt verbouwd in eigen tuin en wordt nog in weckpotten bewaard voor de winter.  Soms krijgen ze hulp van de sociale dienst. 2 x per week om wat houtjes te hakken voor de winter en wat boodschapjes te doen. Maar die hulp moeten ze wel zelf regelen en velen van hen zijn analfabeet. Als mensen ziek zijn moeten ze zichzelf zien te redden. Er is geen buurman die ze even naar het ziekenhuis brengt. Zoals er werd gezegd; het is het leven zoals in de jungle.
U kunt een bijdrage overmaken op het bankrekeningnummer van de MWD ten name van:
Diaconie Prot. Gem. te Delfzijl inz. Zending-Werelddiaconaat NL55RABO0373745303
o.v.v. MOLDAVIE waarvoor onze hartelijke dank.
 
terug