Uit de Kerkenraad Uit de Kerkenraad
31 maart hebben wij als gemeente met elkaar een bijzondere dienst mogen houden waarbij afscheid is genomen van een aantal ambtsdragers, een aantal ambtsdragers zijn herbevestigd en er zijn nieuwe ambtsdragers bevestigd. Tevens heeft Kees Straatman na een hele lange periode actief te zijn geweest als leider van de Kinderviering afscheid genomen. 
Tijdens de dienst op Paasmorgen zal er nog afscheid worden genomen van Bob en Trienke Flobbe. Zij waren tijdens bovengenoemde dienst op vakantie. 
Inmiddels is de Kleine Kerkenraad bijeen geweest op maandag 1 April. Tijdens deze vergadering  zijn onder anderen de volgende punten besproken:
Namens de PGD is een mail gestuurd aan de Islamitische gemeenschap in Delfzijl na de aanslag in Nieuw Zeeland. Ds. Itse de Boer heeft de PGD gevraagd de contacten met de moskee niet te laten verwateren.
De verschillende werkgroepen en colleges deden verslag van hun activiteiten en plannen.
Het invullen van de vacature van Kerkelijk Werker heeft nog altijd de aandacht van de Kleine Kerkenraad. 
Het college van Kerkrentmeesters is druk doende om alles op het gebied van de gebouwen, personeel en financiën op orde te krijgen.  De verbouwplannen van de Kruiskerk zijn ook nog niet concreet daar men nog in afwachting is van het totale kostenoverzicht. Zodra hierover meer bekend is zal er ook een gemeente-avond belegd worden. Voor de datum van 11 april waren alle ambtsdragers uitgenodigd in het gebouw Op de Wierde voor een nadere  Kennismaking en Verdiepingsavond.
Dit mede daar ds. Marja de Jager inmiddels als predikant is begonnen en er een aantal nieuwe ambtsdragers zijn toegetreden.
Deze avond is geopend door ds. Marja de Jager aan de hand van 1 Kor. 12:4-11
Na een voorstelrondje en het delen van de ervaringen  in het Kerkenwerk kwamen we tot de conclusie dat we met elkaar samen reeds behoorlijk wat jaren ervaring hebben op  verschillende vlakken waar Kerkenwerk noodzakelijk is.
De avond was opgesplitst in twee delen. Voor de 1e ronde waren er kaartjes met afbeeldingen op de tafels gelegd.  Hiervan mocht je 1 kiezen en aan de groep vertellen waarom deze foto jou verteld wat kerk-zijn betekent.
 Bij de 2e ronde hebben wij gesproken over de Kerk van/ voor de toekomst.
Hiervoor hebben wij een aantal vragen beantwoord.
  • Wat waardeer jij in onze gemeente
  • Waar word je blij van wat stemt je dankbaar
  • Waar ben jij goed in
  • Wat kun jij voor de Gemeente betekenen
Daarna hebben we nog gesproken over wat voor soort gemeente/kerk wij dromen.
Al met al een zeer fijne avond om op deze manier met elkaar in gesprek te zijn.

 Marianne Kombrink-Pot, scriba
terug