Uit de kerkenraad Uit de kerkenraad
U zult begrijpen dat door de maatregelen rond het coronavirus er geen bijeenkomsten zijn van de kerkenraad. Gelukkig kunnen we als moderamen wel vergaderen via Skype. Het is van belang dat we u over een aantal zaken kunnen blijven informeren. Dat doen we via de website van onze kerk (www.pgdelfzijl.nl) en de zondagsbrief die we wekelijks uitgeven. De zondagsbrief verspreiden we hoofdzakelijk via een mailadressenbestand. Mocht u ook de zondagsbrief digitaal willen ontvangen stuurt u dan een mail naar het KIB (pgdelfzijl@versatel.nl). Uw mailadres wordt dan opgenomen in het bestand. De komende weken wordt er een kerkdienst gehouden vanuit de Farmsumer Kerk. Deze diensten zijn te beluisteren via www.kerkdienstgemist.nl
Verheugd zijn wij u te kunnen mededelen dat mevrouw Joke Kampstra te kennen heeft gegeven om als ouderling bevestigd te willen worden. Hiermede is invulling gekomen voor Sectie 6: Scheepvaartbuurt, Tuikwerderrak en Koningin Wilhelminapark. Zij zal tezamen met de nieuwe diakenen de heren De Reus, Patty en mevrouw  H. de Boer bevestigd gaan worden. Wanneer deze dienst zal zijn is op dit moment nog niet bekend. Marianne Kombrink-Pot, scriba  
terug