Uit de kerkenraad Uit de kerkenraad
Inmiddels zijn de meeste mensen weer terug van vakantie en gaat alles langzamerhand weer van start. Helaas kan dit nog niet op de wijze zoals wij graag zouden willen daar wij nog altijd belemmeringen ondervinden vanwege het coronavirus.
Voorlopig gaan wij nog door met het vieren van de Erediensten op de wijze zoals u dit de laatste tijd bent gewend met maximaal 40 kerkgangers.
De opgave voor het bijwonen blijft voorlopig ongewijzigd: aanmelden via tjdevries@home.nl.  Er moet namelijk geregistreerd worden wie op welk moment aanwezig is in de kerk. Mocht het beleid wijzigen dan wordt u hiervan op de hoogte gebracht.
De dienst van zondag 20 september zal de startzondag zijn met als thema “Het goede leven”. Hoe we deze dienst willen invullen kunt u elders in dit kerkblad lezen.
De eerstvolgende vergaderingen van de kerkenraden zijn:
Kleine Kerkenraad 7 september en de gehele Kerkenraad op 21 september.
Marianne Kombrink-Pot, scriba
terug